Проф. Илиева разказа за пилотния проект на GATE за създаване на цифров двойник на града, който се реализира на територията на район „Лозенец“. Тя изтъкна  очакваните ползи от разработването на цифровия модел на района, които са по отношение на ефективното планиране на ремонтите на улиците, както и планиране на инфраструктурата в новозастрояващите се части на „Лозенец“. „Освен това GATE допълва инфраструктурата на Столична община с изграждането на своята лаборатория в градска среда, която ще събира разнородни данни, включително за замърсяването на въздуха“, отбеляза проф. Илиева. Тя разказа, че Институтът работи и по един от най-болните проблеми на града –  настаняването на децата в детски градини. Във връзка с това Столична община е предоставила необходимите данни на GATE и Институтът прилага алгоритъм за разпределение на децата по възраст и според капацитета на детските градини, като прилага принципа за райониране на 10 минути разстояние от местоживеенето.

Генчо Керезов подчерта, че за Столична община е особено важно да може да взима решения, основани на данни. „Затова ние сме щастливи, че работим съвместно с Института GATE в проекта за цифровия двойник на града и сме негов активен партньор“, каза заместник-кметът по дигитализация на Столична община.

Проф. Илиева разказа и за работата на GATE в областта на дигиталното здравеопазване. В тази научно-приложна област Институтът изпълнява пилотен проект, свързан с прилагането на големите  данни и изкуствения интелект за разработване на аналитични модели за изследване на болестта на Алцхаймер. „Особено важно тук ни е сътрудничеството с водещи университети като Оксфорд, Станфорд и Йейл“, отбеляза проф. Илиева.

Директорът на GATE съобщи, че темите за цифровия двойник на града, дигиталното здравеопазване и откриването на дезинформация са широко застъпени в предстоящия годишен форум на Института за големи данни и изкуствен интелект, който се провежда на 8 декември 2021 г. от 14.00 ч. и на 9 декември 2021 г. от 10.00 ч. като онлайн събитие.