Проф. Илиева и д-р Темникова разказаха за дейностите на Института в областта на откриването на дезинформация, като изтъкнаха възможностите, които дава използването на големите данни и изкуствения интелект за целта.

Те отбелязаха и че темата за използването на технологиите за откриване на дезинформация в медиите и социалните мрежи ще бъде обстойно разгледана на годишния форум на GATE за големи данни и изкуствен интелект, който ще се проведе на 8 декември 2021 г. от 14.00 ч и на 9 декември 2021 г., от 10.00 ч, онлайн.