Нашите млади и талантливи изследователи по увлекателен начин разкриха някои от тайните на големите данни и изкуствения интелект. Те бяха поготвили и интересни демонстрации в научно-приложните области „Градове на бъдещето“, „Цифрово здравеопазване“ и „Откриване и изследване на дезинформацията“.

Тази година мотото на Европейската нощ на учените беше „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Във връзка с това основната тематика на събитията бе ролята на науката и иновациите за прехода към Зелена и Дигитална икономика в Европа. Това определи и важното място на представянето на научните резултати на Центровете за върхови постижения (УНИТе, GATE, ИКТ, PlantaSYS). Програмата в Ректората бе тясно свързана с честването на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.