Семинарът DS4DTCCI има за цел да събере изследователи и практици не само от компютърните науки и науката за данните, но и от индустриалния сектор и от правителствени органи, интересуващи се от дизайна и разработването на управлявани от данни DTCCI, както и от пространства от данни за DTCCI.

Семинарът ще представлява ползотворна възможност за обсъждане на най-новите научни разработки и текущите предизвикателства в областта, както и за насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежа.

Насърчават се предложения за участие от: учени в областта на компютърните науки, които работят по управление на данни, анализи и визуализация; експерти по сигурността на данните, участващи активно в защитата на DTCCI; учени, работещи върху индустриални данни и индустриални IoT решения за критични инфраструктури; урбанисти, участващи активно в базираното на данни градско моделиране. Събитието е отворено и за представители на индустрията, желаещи да представят специфични казуси за пространства от данни за DTCCI.

Поканените предложения включват оригинални научни статии, становища и казуси по теми, свързани с пространства от данни за DTCCI, като например:

  • Интегриране на данни и оперативна съвместимост за DTCCI
  • Оценка на качеството на данните и подобряване на DTCCI
  • Поверителност и сигурност на данните в DTCCI
  • Произход и суверенитет на данни в DTCCI
  • Пространства от данни, поддържащи обработка на големи данни и анализи за DTCCI
  • Модели на данни и канали за данни за DTCCI
  • Приложения на DTCCI, използващи пространства от данни

Крайният срок за подаване на документацията за участие е 1 октомври 2023 г.