Срещата за стартиране на проекта се проведе на 6-7 ноември 2023 г. в Барселона. GATE беше представен от проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на изследователска група, и Калоян Карамитов, ръководител на Лабораторията в градска среда.

Консорциумът на deployEMDS се състои от широк спектър заинтересовани страни, включително публични и частни партньори, градове и региони, технически партньори, местни координационни партньори, партньори в управлението и изследователски институти. Центърът за градска мобилност на София и Столична община също са партньори в проекта. GATE поема ролята на технически партньор и координатор на местни практически казуси и като такъв ще подкрепи Столична община при изпълнението на местен проект. В рамките на този проект ще бъде разработено ново мобилно приложение за планиране на пътуване. Внедряването на мултимодално решение за мобилност ще намали въглеродните емисии и ще допринесе за промяна на поведението на гражданите чрез по-добра осведоменост и преминаване към по-устойчиви видове транспорт, като обществен транспорт, електронни скутери, електронни велосипеди и други споделени решения за мобилност, като напр. е-коли.