Това ще стане чрез изграждане на мрежи и съвместно сътрудничество с две водещи европейски изследователски институции – Католическият университет  в Льовен, Белгия и Фондация „Политехника“ – Милано, Италия.

Проектът се финансира от Министерството на образованието и науката чрез националната програма „Европейски научни мрежи“. Координатор е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), а партньор заедно с GATE е Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

CyberTwin ще съсредоточи своите дейности в научни изследвания за цифрова защита на информацията. Целта е да се предложат усъвършенствани решения за киберсигурност на данните в облачна среда и в Интернет на нещата (IoT), както и за защита на поверителността и личните данни на потребителите в контекста на различни приложения за „умен“ град.

Проектът предвижда допълнителни дейности за сътрудничество в областта на иновационния мениджмънт и уеб-предприемачеството, както и регионални дейности за подкрепа на интелигентната специализация.