В резултат на това логото на GATE и URL адресът на уебсайта са добавени към уебсайта на проекта AI4Media. Асоциираните членове се информират директно за напредъка на проекта, за  семинари и други събития, отворени покани за финансиране, участие в обмен и образователни дейности, както и за възможности за сътрудничество в научноизследователска и развойна дейност в контекста на проекта AI4Media.

AI4Media изгражда мрежа от организации от академичните среди и индустрията в областта на изкуствения интелект (ИИ), която обхваща жизнена екосистема, фокусирана върху ИИ за медиите и обществото, и дава възможност за бързо навлизане на пазара на технологии и възможности за изследователско/бизнес сътрудничество.