Целта на лятното училище е да запознае студентите с актуални теми в науката за данни и изкуствения интелект (ИИ). Програмата ще обхваща основите на науката за данните и ИИ и ще се фокусира върху ключови теми като анализ на данни и статистика, машинно обучение и дълбоко обучение, големи езикови модели и комуникативен  ИИ (Large Language Models and Conversational AI), причинно-следствен ИИ (causal AI), споделяне на данни, процеси за обогатяване на данни

Програмата ще се състои от комбинация от лекции и демонстрационни/практически сесии.

В края на лятното училище се очаква студентите да имат разбиране за ключовите парадигми, използвани в науката за данни и ИИ и да могат да ги прилагат на практика.

Интензивното обучение е организирано в сътрудничество с проектите enRichMydata, DataCloud, Graph-Massivizer, UPCAST ​​и InterTwino.

Сред лекторите са известни изследователи от престижни университети в САЩ, Холандия, Австрия, Норвегия и Великобритания.

Изданието за 2024 г. се провежда с подкрепата на OMV Petrom!

Регистрацията вече е отворена на 🌐 datascience.ase.ro

Бъдете сред първите, които ще се възползват от отстъпките за ранно записване!