Още в началото на деня, директорът на GATE, проф. Силвия Илиева и проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група, се включиха в семинарната програма на събитието с презентация на тема „Как GATE отключва потенциала на големите данни по пътя на иновациите?“.  Презентацията разкри по увлекателен начин постиженията на Института в областта на създаването на пространства от данни и цифров двойник на града, и предизвика поток от участници, които буквално обградиха щанда на Института.

Там те бяха посрещнати от  изследователите на GATE, които разказаха подробно и въодушевено за вълнуващата си работа и предизвикателствата в нея. На щанда имаше и демонстрации, които дадоха представа за дейностите в различните научно-приложни направления на Института. Вниманието на аудиторията беше привлечено и от дрона на GATE – безценен помощник на изследователите в събирането на данни.

И тази година за пореден път „Кошерът“ даде възможност за създаване на контакти и обмяна на идеи.