Сред първите над 15 членове на българския Urban Data Space са разнообразни организации като Националния статистически институт, Асоциация за развитие на София и Софияплан, представители на бизнеса като Overgas, CNSys, Kontrax, Rila Solutions, Теlelink Business Services и Senstate, и неправителствените организации За земята, ЕдноДърво, Airbg.info и Данни за добро. Инициативата е на института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и цели да насърчи иновациите чрез използване на възможностите, които предлага развитието на икономиката, базирана на данни.

Събитието се организира в София в партньорство с Международната асоциация на пространствата от данни (IDSA), чийто член е и GATE, и привлече у нас много експерти в управлението на данни от цяла Европа.

“Радвам се, че днес тук виждаме такъв голям интерес към бизнес и социалните ползи, които могат да предложат пространствата от данни.”, отбелязва проф. Силвия Илиева, директор на GATE, в откриването на конференцията Data Spaces Discovery Day, която събра над 200 експерти за старта на българското пространство от данни за градска среда.

В поздравителен адрес към участниците във форума, министърът на иновациите и растежа, Александър Пулев, изрази подкрепа за инициативата и готовност за бъдещо сътрудничество с научните среди и технологичните компании. Той отбеляза и предложените от правителството програми на обща стойност над 5 млрд.лв. за периода 2022-2023 г., които са насочени към  научни изследвания и развойна дейност и целят стимулиране на върховите постижения и иновациите и внедряването им в икономиката.

“Пространствата от данни са вид магия, която прави бизнесите, икономиките и живота несравнимо по-добри.”, каза Ларс Нагел, главен изпълнителен директор на IDSA. “Въвеждането им изисква холистична промяна – на технологиите, правната рамка и някои бизнес процеси. Но фактът, че българската екосистема е толкова узряла за това събитие днес, показва огромен потенциал и очакваме бизнес решения с глобално въздействие да се създадат именно тук.” 

“Общините разполагат с огромни информационни масиви, които трупаме ежедневно в изпълнение на рутинните ни дейности.”, разказа Таня Христова, кмет на Община Габрово. “Имаме нужда от партньори, които да ни помогнат да използваме тези данни за вземане на управленски решения.”

Участниците в събитието се запознаха с успешни примери от създателите на редица иновативни пространства за данни от цяла Европа.

Програмата на събитието включваше и специална Data Space Discovery зона с демонстрации на пространства от данни от мрежата на Международната асоциация на пространствата от данни, където българските експерти обмениха опит и са запознаха отблизо с примерите от Европа. Основен акцент в програмата бяха и дискусиите между български и международни експерти за бизнес и социалните ползи от довереното споделяне на данни и значението за използването на данни за решаване на проблемите и предизвикателствата пред градовете на бъдещето.

Пълният запис от конференцията Data Spaces Discovery Day с много презентации на европейски пространства от данни и дискусии по темата можете да гледате тук: https://bit.ly/3WOHdcz