Семинарът показа най-новите постижения в областта на цифровите двойници на градовете, включително прилагането на съвременни методи и технологии за моделиране, анализ и визуализация на данни. Това събитие беше предшествано от уебинар през януари за базирани на изкуствен интелект иновативни методи в подкрепа на цифровите двойници. Уебинарът е резултат от сътрудничеството между Факултета по геоинформация и наблюдение на Земята (ITC) на Университета на Твенте, и Института GATE през последните години.

Семинарът през октомври беше открит от проф. д-р. Фриек ван де Меер, декан на Факултета по геоинформация и наблюдение на Земята на Университета на Твенте и проф. Силвия Илиева, директор на института GATE. Мила Коева, доцент в ITC, и проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научно направление в GATE, модерираха събитието.

Сред лекторите бяха проф. Десислава Петрова-Антонова; Петър Христов и Мария Пантушева – признати изследователи в GATE; и Емил Христов и Ангел Спасов – младши изследователи в Института.