Модератор на семинара беше Бернд Кецлер от Центъра за цифрови двойници на градове. Темите в семинара бяха представени от Андерс Лог, Андреас Марк, Даг Вестберг и Василис Насерентин от Центъра за цифрови двойници на градове в „Чалмърс“, и Николай Колибаров, Десислава Петрова-Антонова, Ангел Спасов, Евгений Маринов и Стоян Боюклийски от GATE.

Учените споделиха добри практики в подхода си към темата и показаха как се учат един от друг. Около 50 участници присъстваха на събитието и изразиха възхищението си от обема и качеството на постигнатите резултати.