Водещи учени и млади изследователи от GATE разказаха за 3D модела на София, за анализа и симулациите на градската среда и процеси, за приложението на големите данни и изкуствения интелект при оценката на риска и диагностиката на болестта Алцхаймер и при откриване на дезинформация. Интересът към събитието бе привлечен и от Фейсбук играта на GATE, в която участниците трябваше да отговорят на зададен въпрос.

Форумът бе официално открит от Мария Габриел, европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. В емоционално слово тя изказа благодарност към всички учени и подчерта: „Благодаря за труда, за неуморната енергия, за желанието да продължавате да показвате, че науката е не само знание, но и перспектива за това всички заедно да изграждаме едно общество, в което не само сме по-добри едни към други, но и се справяме заедно по-добре с предизвикателствата.“

„Гордеем се с Вашия талант, изразяваме подкрепата си, възхищението си и желанието си да продължите да ни карате да вибрираме с Вашите идеи и постижения“, изтъкна г-жа Габриел. В заключение тя пожела духът на Европейската нощ на учените да остане през цялата година с всички.

Сред официалните гости бяха и проф. Мария Стойчева, заместник-ректор по международната дейност на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Карина Ангелиева, съветник в Министерството на образованието и науката.

В своето приветствие проф. Стойчева подчерта, че Софийският университет е изследователски университет, в който всеки учен е и преподавател и именно заради това за Университета е важно да комуникира науката. Говорейки за ролята на науката в нашето ежедневие и за изграждането на по-добро общество, проф. Стойчева поименно посочи Института GATE като един от центровете за върхови постижения, „с който ние особено се гордеем“.

Щандът на GATE в „Ларгото“ привлече интереса на малки и големи. Нашите млади изследователи намериха общ език и с децата и с възрастните и обясниха на достъпен език как научно-приложните им проекти могат да подобрят живота на хората.