Голям интерес предизвика лекцията на представителя на института GATE д-р Орлин Кузов на тема „Стратегическото планиране в ерата на големите данни и изкуствения интелект“. В нея представителят на академичната общност очерта перспективите от повишаване на уменията на публичната администрация в сферата на големите данни като ключов фактор за успешното реализиране на целите на служителите, ангажирани със стратегическо планиране. Бяха зададени множество въпроси, а участниците се обединиха около мнението за полезността на знанията, свързани с големи данни и изкуствени интелект и заявиха желанието си за включване на подобни лекции и в бъдещи обучения.