Директорът на Института, проф. Силвия Илиева, проф. Десислава Петрова-Антонова, Ирена Павлова и д-р Ива Кръстева се включиха в дискусията за бъдещето на пространствата от данни.

Симпозиумът за пространства от данни и Deep-Dive Day предоставиха уникална платформа за изследване, оценка и очертаване на бъдещето на пространствата от данни чрез: изключителни възможности за работа в мрежа и ангажиране; провокираща мисълта програма с участието на далновидни експерти; и три дни всичко за пространствата от данни от мисловно лидерство до практическа поддръжка

Програмата на събитието включваше много панелни дискусии, фокусирани върху стойността на пространствата от данни, интерактивни сесии и успешни практики.

Някои от ключовите изводи бяха споделени от Борис Ото, Ларс Нагел и Матийс Пунтер, включително фокуса върху потребителя на пространствата от данни, бизнес модела за участниците и как те могат да осигурят оперативна устойчивост, както и обединяването на общностите на пространствата от данни.

Най-голямото събитие за пространствата за данни беше организирано от Центъра за върхови постижения за споделяне на данни и облак (TNO), Международната асоциация за пространства от данни (IDSA), Мрежата за базова инфраструктура за данни и Центъра за поддръжка на пространства от данни, с подкрепата на Data Spaces Business Alliance, и съвместно с EUHubs4Data – Европейска федерация на центрове за иновации, управлявани от данни и MyData Global.