Курсът бе открит от директора на института GATE, проф. Силвия Илиева и бе воден от доц. Милена Добрева и младшия изследовател Руслана Маргова. На всички 35 участници бяха връчени сертификати.

В рамките на обучението се обсъждаха идеи за обучение на тийнейджъри, за проверка на факти за ползата от хранителните добавки, за изследване на историческите факти около местни предания и легенди, за разпознаване на надеждите източници при търсене на работа в чужбина. Тези теми имат съществен социален резонанс и биха помогнали да се подобрят уменията на различни групи граждани в областта на медийната и информационната грамотност.

Участниците отбелязаха високото качество на съдържанието и добрата структура на програмата. Библиотекарите смятат, че са получили знания как да разпознават фалшивите новини и как да използват факт чекъри.

Доц. Милена Добрева, която ръководи направлението за изследвания в областта на дезинформацията в GATE, подчерта, че това обучение е уникално със силно засегнатия практически елемент. „Все още много обучителни програми имат по-теоретичен уклон, а при нас се набляга на упражнения с различни технологични инструменти и на планирането на обучителни програми за различни групи от хора, при които дезинформацията идва по различни канали.“

Това е първият подробен курс за обучение на обучители сред библиотечните и читалищни специалисти след лятното училище по разпознаване на дезинформация, организирано от GATE през 2021 г. в Пловдив.