Семинарът обхвана най-добрите практики за идентифициране, управление и комерсиализация на интелектуалната собственост, видовете интелектуални активи, както и основни аспекти на рамката за управление на интелектуалната собственост, процесите и инструментариума на GATE.

Последваха кратки индивидуални дискусии с изследователите на GATE относно тяхната амбиция и готовност да започнат предприемачески дейности като например стартиращи фирми.