В събитието взеха участие еврокомисарят Мария Габриел, евродепутатът Емил Радев, вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на УС на Фонда на фондовете Мартин Дановски, зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева, депутати, представители на централната и местната власт, академичната общност, неправителствени организации, студенти, представители на бизнеса.

„Признателни сме за това отличие, което получаваме в началото на нашата дейност. GATE има за основна цел да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията. Това признание ни показва, че се движим в правилната посока за повишаване на международния престиж на България в европейското изследователско пространство.“, сподели Силвия Илиева, координатор на проекта GATE.

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката извърши преглед на българското участие в Рамковата програма, както за целия ѝ период на изпълнение до момента, така и през 2019 г. На основа на този преглед и постъпилите номинации от членовете на Националната контактна мрежа в съответните направления и в съответствие с  направените от дирекцията анализи, бе предложено   по време на церемонията по връчване на сертификати да бъдат отличени 21 организации, сред които и екипът на института GATE.