Двете страни декларираха желанието си за сътрудничество в научни изследвания, свързани с проучване и създаване на методи за развитие и оценка на цифров двойник; в образованието – организиране на съвместни образователни програми, работни срещи, обучения и семинари, както и в обмен на персонал и съвместни проекти.

От името на двете страни документът беше подписан от проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE, и проф. д-р Фрик ван дер Меер, декан на Факултета по геоинформация и наблюдение на Земята (ITC) на Университета на Твенте.

„Щастлива съм, че разширяваме сътрудничеството между Софийския университет и Университета Твенте с института GATE и Факултета по геоинформация и наблюдение на Земята (ITC). За мен е удоволствие и чест да подпиша това споразумение за сътрудничество”, каза проф. Илиева.

„Развълнуван съм да подпиша този документ, тъй като той произтича от едно истинско сътрудничество. Ние споделяме знания и данни, организираме семинари. Да работим заедно е успех”, изтъкна проф. Ван дер Меер.

Церемонията беше част от съвместен уебинар, фокусиран върху иновативни методи, основани на изкуствен интелект и използвани при цифровите двойници. Уебинарът се състоеше от две сесии. В рамките на първата сесия доц. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група в института GATE, представи пилотния проект „Цифров двойник на града“. Изследователите от Университета Твенте споделиха информация за работата си по свързани теми.

Втората сесия обсъди практически казуси, свързани с прилагането на методи, основани на  изкуствен интелект, използвани при цифровия двойник. Изследователите Стоян Боюклийски, Радостин Митков и Петър Христов представиха работата, извършвана в института GATE. Докторантите Wufan Zhao и Yue Ying представиха последните резултати от работата по техните дисертации в ITC.

Над 70 участници присъстваха на събитието.