Под документа сложиха подписите си г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, чиято структура е Институт GATE.

„Научната общност е наш ключов партньор в работата ни за развитието на София. Убедена съм, че с общи усилия и съвместна работа на базата на науката можем да променяме града си към по-добро. Чрез участието си в този проект, Столична община ще има възможност да получава анализ на различни данни, което ще ни помогне да вземаме правилни решения“, заяви г-жа Фандъкова.

“Особено се радвам, че това споразумение се основава на сътрудничество във високотехнологични области – големи данни и изкуствен интелект, които са приоритетни за научноизследователската дейност в институт GATE към Софийския университет. Уверен съм, че сътрудничеството между Столична община и GATE ще допринесе за  превръщането на нашия град в едно по-добро място за живеене.“,  изтъкна проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

„Цифров двойник на града“ е един от пилотните проекти на института GATE. Той свързва реалния и виртуалния свят чрез постоянно събиране на данни от обкръжаващата ни среда и ги използва за моделиране на градските процеси и явления. Реализира се като платформа, която освен управлението на данните, включва симулиране, анализ и визуализиране на различни сценарии, подпомагащи вземането на навременни и информирани решения. Пилотните сценарии, върху които работи екипът, са свързани с градското планиране, качеството на въздуха и анализа на соларния потенциал на сградите. Основна цел на платформата е да предостави инструмент за взаимодействие, проектиране, експериментиране и оптимизиране на града. Проектът на GATE се осъществява на територията на район „Лозенец“ в София.

„Цифровият двойник“ на града цели да подпомогне общините да вземат информирани решения, като прогнозира резултатите от тях. Той осигурява моделиране на сложни социално-икономически процеси и тестване на стратегии преди тяхното прилагане в реална среда, с което ще се повиши успеваемостта на планираните дейности и проекти и ще се постигне устойчивост на резултатите.

“Подобни инициативи вече са реализирани в големи градове като Сингапур, Хелзинки, Амстердам и Берлин, което осигурява солидна основа от добри практики, които да следваме. Нашата амбиция е да помогнем за позиционирането на София сред тези градове, като стартираме със създаването на 3D модел на район „Лозенец“, представящ геометрията на обектите в него като сгради, пътна инфраструктура, зелени площи, релеф и др. В сферата на градското планиране, например, 3D моделът ще бъде използван за изследване на ефекта от построяване на нова сграда върху заобикалящата я среда. В комбинация с изчислителната динамика на флуидите той ще бъде приложен за симулиране на вятъра и движението на въздушните маси, с което ще бъде постигнато по-добро разбиране за това как замърсителите на въздуха се разпространяват в условията на града.“, разказа доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, ръководител на направление „Градове на бъдещето“ в  институт GATE.

GATE разчита и на бизнеса да споделя данните, с които разполага за заобикалящата ни среда и инфраструктура, за да може „цифровият двойник“ на града да продължи да се развива и обогатява и по този начин да предложи по-прецизни модели, които да допринесат за подобряване на живота на  гражданите.

За нас е много важно ние като институт да можем да разчитаме на бизнеса и публичните организации за съдействие, както по отношение на данни, така и по отношение на опит и технологии, с които да продължаваме да създаваме иновативни решения за гражданите.“,  изтъкна проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.

Освен представители на GATE и  Столична община,  в  представянето на проекта взе участие и Бернд Кетзлер от Chalmers Industriteknik, Гьотеборг, Швеция. Той е координатор на проект за изграждане на Център за градски цифрови двойници, в който институт GATE е партньор. Той демонстрира какво представлява готовият цифров двойник на града и какви са ползите от него и разказа за партньорството с GATE и обмена на опит и информация между двете организации.

Другите участници във форума бяха Любомир Георгиев, директор на Софияплан, който говори  за интелигентното градско планиране и Калоян  Василев, ръководител партньорски програми в Bosch.IO, който представи вижданията на  бизнеса  за иновативните технологични решения в подкрепа на градовете и сподели интересни факти за това как може да използваме данните от заобикалящата ни среда, за да я направим по-приятна за живот.

Повече от 100 души се регистрираха за събитието.

Пълен запис можете да видите на следните линкове:

https://www.facebook.com/120636011966553/videos/455050902143629