Участниците в събитието ще се срещнат с български и чуждестранни преподаватели от престижни университети в Италия, Холандия и Швеция, които ще представят водените от тях курсове, практически казуси, по които ще се работи, както и знанията и уменията, които ще получат бъдещите магистри. Представители на потенциални работодатели ще разкрият възможностите за професионална реализация и  перспективите за кариерно развитие пред завършилите програмата. Сред тях са водещи български компании като Оntotext и Rila Solutions – стратегически партньори на GATE, които ще подпомагат програмата и с предоставяне на стажове и стипендии. На събитието ще бъде представена и информация за стипендиите от  DeepMind – британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект.

Магистърската програма „Технологии за големи данни“ е насочена към подготовката на специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект. Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, специалисти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните.

В рамките на три семестъра бъдещите магистри ще се обучават в иновативни лаборатории и ще работят по практически казуси и проекти. Така те ще придобият професионална компетентност и умения за управление на данни, тяхната обработка и разработване на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.