Това стана на уебинар „Doing Business with Sweden, a mutual opportunity for Bulgaria and Sweden“, организиран със съдействието на Шведско-българската търговска камара.

Форумът имаше за цел да обсъди различните възможности за българския бизнес да се разшири и да си сътрудничи с Швеция, както и как България може да бъде ценен пазар за шведския бизнес в областта на информационните технологии. В него взеха участие посланиците на България и Швеция, представители на българското правителство, академичните среди и бизнеса.

Проф. Илиева представи целите и обхвата на проекта, като изтъкна партньорството с университета Чалмърс и взаимните ползи от него, както за българската, така и за шведската страна. „Сътрудничеството с опитни изследователи и увеличаването на иновационните ни възможности са част от добавената стойност на нашето партньорство“, подчерта проф. Илиева.