На нарочна среща с тях, директорът на Института GATE, проф. Силвия Илиева представи целите на Института, неговите изследователски и приложни области, както и системата от ценности, които се очаква да бъдат споделени от всички работещи в него.

С цел приобщаване към тези ценности и взаимно опознаване, новоназначените млади изследователи участваха в ролева игра, чрез която всеки от тях се представи пред останалите.

Ръководството на Института предвижда да провежда и в бъдеще срещи за сплотяване на екипа и да ги превърне в традиция.