Повод за срещата беше участието на Столична община като асоцииран партньор в общ проект с GATE за изграждане на европейско пространство от  данни за мобилността. GATE е българският хъб на Международната асоциация на пространствата от данни (IDSA) и движеща сила за създаване на пространства от данни у нас и в региона. В тази връзка бе обсъдена ролята на Столична община в инициираното от GATE пространство от данни за градска среда, както и споделянето на данни с цел развитие на цифровия двойник на град София – динамичен 3D модел, който се разработва от Института.

Иван Гойчев изтъкна някои от приоритетите на общината като подобряване на социалната инфраструктура и в частност тази на детските градини, чистотата на въздуха и трафика в София. Той заяви готовност за съвместна работа с изследователите за решаване на проблемите в тези области. Екипът на GATE го запозна с възможностите на Лабораторията за градска среда за събиране и анализ на данни за въздуха, шума и трафика, както и с останалата модерна инфраструктура за първокласни научни изследвания на новата високотехнологична сграда на GATE.

Партньорските отношения между GATE и Столична община са регламентирани в споразумение за сътрудничество, което предвижда съвместни проектни дейности, обучения, както и обмен на данни за научни изследвания с цел предоставяне на решения на проблеми от обществен интерес.