Инициативата Mutual Learning Exercise подкрепя участващите в нея страни в идентифицирането и обмена на добри практики и ги ангажира за взаимно обучение относно прилагането на общоправителствен подход към замисъла и осъществяването на национални стратегии и планове за научни изследвания и иновации.

Проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE, изнесе презентация за проекта GATE в сесията „Инструменти на политиката за сътрудничество между науката и бизнеса – споделяне на практики и дискусии“. Тя акцентира върху процеса на институционализиране на Центъра за върхови постижения GATE – институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ и сподели опит относно сътрудничеството с университетите и бизнеса. Проф. Илиева очерта основните приложни научни направления на Института и накратко представи някои от основните му проекти и инициативи. Тя подчерта стремежа на GATE да бъде сърцето на екосистемата за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект.

В събитието участваха представители на българското правителство, ръководители на проекти и международни гости.

Инициативата на Европейската комисия Mutual Learning Exercise – The Whole of Government Approach in Research and Innovation ще предостави политически препоръки за нейното внедряване при проектирането и прилагането на национални стратегии и планове за изследвания и иновации, които насърчават трансформациите на нашите ключови социално-икономически системи към постигане на устойчивост.