Първоначално сътрудничеството ще се фокусира върху обмен на данни и изграждане на GATE лаборатория в градска среда, като в бъдеще се предвижда то да се разширява с нови области от общ интерес.

Споразумението предвижда провеждане на редовни  срещи между служители на Столична община и изследователи от Института GATE за обсъждане на възможностите за развитие на Лабораторията в градска среда и подпомагане осъществяване на стратегията за дигитализация на София, както и участие на представители на GATE във  форуми, организирани от Столична община. Общината поема ангажимента да съдейства за структурирането, съхранението, обработването и визуализацията на данни, свързани с градоустройството и архитектурата, околната среда и транспортната мрежа на град София и за изграждането на единна платформа за данни.

Двете институции съвместно ще инициират пред компетентните органи законодателни промени за създаване на по-благоприятни условия за взаимодействие между науката, образованието и администрацията.