На 7 април 2022 г., по време на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, Алиансът предприе следващата стъпка в усилията си в сферата на новите технологии.

През 2021 година НАТО обяви създаването на ускорител за стимулиране на иновациите в отбраната DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). DIANA ще ускори намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, чрез свързване на съществуващи в съюзниците елементи с тези на Алианса. DIANA цели да направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и академичните среди още по-тясно с цел идентифициране и развиване на следващото поколение технологии, които отговарят на нуждите на сигурността и отбраната.

Един от ключовите елементи на DIANA е създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии, които имат военно и гражданско приложение, или т. нар. технологии с двойна употреба. GATE вече е част от тази мрежа.

Професор д-р Силвия Илиева, директор на GATE, сподели, че „мисията на GATE да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото се вписва изцяло в концепцията на ускорителя DIANA. Това е успех не само за Института, а и допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в НАТО“.