Десет гостуващи лектори – видни учени от престижни университети и изследователски институции в САЩ, Великобритания, Испания, Норвегия, България и Румъния – представиха теми, свързани с данни, сред които статистика, машинно обучение, дълбоко обучение, анализ на данни, управление на данни и др. Сесиите включваха както теоретични, така и практически упражнения.

Около 40 участници присъстваха на лятното училище и получиха сертификати. Сред тях бяха четирима изследователи на GATE: Радостин Митков, Милена Борукова, Калоян Карамитов и Станимира Николова.

В края на обучението участниците подготвиха и представиха финални проекти.