Форумът се проведе като хибридно събитие на 17 септември 2020 г. в Интер Експо Център в София и онлайн. GATE участва с виртуален щанд, отворен през целия ден. Щандът имаше 10 посетители – предимно млади хора, които все още бяха в процес на завършване на образованието си в чужбина. Те бяха впечатлени от възможностите за научни изследвания и кариерно развитие в Института GATE и демонстрираха интерес към бъдещо сътрудничество.

Като част от програмата на живо на събитието, директорът на GATE, проф. Силвия Илиева представи основните дейности и силните страни на института. Нейната презентация привлече вниманието на няколко млади хора, присъстващи на събитието на място.

Участниците, които се свързаха с GATE, високо оцениха присъствието на научноизследователски институт на форум за кариерно развитие, където обикновено са представени компании. Екипът на GATE възнамерява да поддържа контактите, установени на събитието.