Форумът се проведе на 18-19 март 2021 г. GATE участва с едночасова програма и онлайн консултации на 18 март в професионална пътека „Информационни технологии“.

Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева представи Института и неговите цели и сфери на дейност. „GATE е алтернатива за младите хора в областта на информационните технологии“, изтъкна проф. Илиева. Доц. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група „Градове на бъдещето“ представи пилотния проект на GATE „Цифров двойник на града“ и текущите задачи по него, а доц. Деян Палежев разказа за акцентите в дейността на ръководената от него научна група „Дигитално здравеопазване“. Проф. Иван Койчев представи приоритетите в ръководеното от него научно направление „Анализ на данни“. Презентацията (вижте тук: https://gate.gate-ai.eu/share.cgi?ssid=03Ss8bS) беше последвана от тест с логически въпроси, с който участниците се справиха отлично и анкета, свързана с професионалния опит на кандидатите, отнесен към областите за кариерно развитие в GATE.

42 души взеха участие в кариерното сафари на Института.