Участниците в онлайн събитието бяха запознати с проектите, които разработва Институтът и се срещнаха с изследователите, които стоят зад тях. Те също  така получиха информация за възможностите за кариерно развитие и включване в стажантските програми на GATE в областите: Градове на бъдещето, Дигитално здравеопазване, Платформи за големи данни, Анализ на данни и Дезинформация.

Програмата на събитието включваше презентация от директора на Института, проф. Силвия Илиева, която представи основните изследователски направления, в които работи Институтът, очерта профила на търсените стажанти и възможностите за кариерно развитие в GATE. Ръководителите на изследователски групи в Института, представиха научните области и текущите проекти, по които работят, а млади изследователи споделиха опита си и предимствата да работят в GATE.

Събитието привлече около 20 участници.

За да станете част от нашата стажантска програма, моля попълнете и изпратете приложения формуляр за кандидатстване най-късно до 15 юли 2021 г.