Дискусията се проведе онлайн на 4 декември 2020г. и беше организирана от Форум Реал – най-големия форум за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България.
Експертите от панела изразиха мнението си по редица въпроси, свързани с „умните“ градове, иновациите и инвестициите в тях, както и технологичното им обезпечаване. Гореща тема беше въпросът дали пандемията отваря пространство за развитие на концепцията за „умните“ градове.

Още в началото на дискусията доц. Петрова-Антонова дефинира „умния“ град като град, който използва данните, които генерира, за да взима информирани решения. Тя подчерта, че пандемията стимулира дигиталната трансформация на града, както и инвестициите в интелигентни решения и стремежа към цифрово включване. „Независимо от това каква технология внедряваме, във фокуса трябва да бъде гражданинът, а не самата технология“, изтъкна доц. Петрова-Антонова.

Тя представи пилотния проект на Институт GATE „Цифров двойник на града“ като част от стратегията за дигитална трансформация на София и поясни, че той се реализира със съдействието на Столична община, с която GATE има споразумение за сътрудничество. Тя изтъкна и ползите от проекта за подобряване на градското планиране и сътрудничеството с общинското предприятие „Софияплан“в реализиране на инструмент за параметрично планиране.

Общото мнение на панелистите беше, че „умният“ град работи в полза на гражданите и в следващите години ще бъдем свидетели на увеличаването на дигиталните услуги, които се основават на непрекъснато събиране и използване на данните за взимане на интелигентни решения. От своя страна пандемията се явява движеща сила за тези процеси.