Екипът на института организира виртуално събитие и павилион в парка  пред сградата на ФМИ. Участниците във виртуалното събитие се запознаха с проектите, които разработва институтът и се срещнаха с изследователите, които стоят зад тях. Интерес предизвикаха възможностите за кариерно развитие, които предлага Институтът и особено стажантската му програма. Те привлякоха много ентусиазирани млади хора в павилиона на GATE.

Единадесетият пореден Кариерен форум на ФМИ премина под мотото „Знам и искам да го докажа”. Организатор на събитието е Кариерният център на ФМИ, а медийни партньори са ComputerWorld и Кариери. Поради извънредната епидемична обстановка в страната той се проведе виртуално, като желаещите фирми имаха възможност да участват и с реален павилион в парка пред сградата на ФМИ, при всички необходими мерки за сигурност. Двайсет и шест организации присъстваха на събитието, на което бяха поканени студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, както и всички други учащи се, които търсят професионална реализация в сферата на информационните технологии.