PolicyCLOUD е проект на Европейската комисия „Хоризонт 2020“ за управление на политики чрез технологии, обхващащи целия жизнен цикъл на данните в облачни среди. В онлайн дискусията участваха представители на дирекциите на Столична община, експерти от Зелена София, София план, както и заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов. Институтът GATE беше представен от доц. проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научно направление.

Участниците се обединиха около мнението, че публичните институции не използват пълния потенциал на данните, информацията често е фрагментирана и не се осигурява оперативна съвместимост между различните източници на данни. Необходимо е разбиране за добавената стойност на данните, както и технически средства и инфраструктура за организиране, филтриране и свързване на различни данни. Трябва също така да се продължат дейностите по систематизиране на информацията. Данните трябва да се събират, анализират и визуализират с цел разработване на дългосрочни градски решения, които функционират по интегриран начин.

Чрез проекта PolicyCLOUD София ще има възможност да извършва симулации, тестове и анализи на потенциални политики, като използва различни категории и видове данни. Това ще позволи на града да създава прототипи и да внедрява интелигентни, информирани и основани на данни градски решения.

Повече информация за проекта можете да намерите тук