Организатори на събитието бяха Министерствата на икономиката и индустрията, на обраната, на иновациите и растежа, под патронажа на вицепремиера и министър на външните работи на България Мария Габриел.

Екипът на Института представи възможностите, който предлага Фондът за иновации на НАТО DIANA за българския бизнес. По време на конференцията  щандът на GATE бе посетен от помощник- генералния секретар на НАТО за иновации Дейвид ван Вийл.
Институтът GATE е сред първите тестови центрове на DIANA, чиято цел е да помогне на българските иноватори и предприемачи да развият технологиите си за решаването на глобални проблеми, както и да даде път към по-нататъшното им развитие и възможност за нови пазари в Европа и Северна Америка.
GATE предоставя редица услуги за тестване и верифициране, покриващи различни нива на технологична готовност спрямо утвърдените европейски стандарти.

Целта на конференцията бе да постави фокус върху нарастващата необходимост от подкрепа на отбранителната индустрия на Европа в настоящата нестабилна геополитическа обстановка, предизвикана от войната в Украйна и въоръжения конфликт в ивицата Газа. Участници в дискусията за бъдещето на европейската отбранителна технологична и индустриална база и възможностите за иновации в сектора „отбрана“, които да укрепят капацитета на Европа за отговор на настоящите и бъдещи предизвикателства пред сигурността и отбраната, бяха: Тимо Песонен, генерален директор на Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ в Европейската комисия, Иржи Шедиви, изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана, и Дейвид ван Вийл, помощник генерален секретар на НАТО по нововъзникващи предизвикателства пред сигурността.

Натрупан опит от участието си в инициативи на НАТО и ЕС сподели и българската отбранителна индустрия, както и иновативните организации и компании, развиващи дейност в сектора.

Мисията на институт GATE e да бъде свързващо звено между науката, индустрията и обществото и това се вписва във визията на ускорителя на НАТО за иновации в отбраната (DIANA). Ролята на GATE като тестов център на НАТО допринася за националните приоритети и за преодоляване на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в Алианса.

Българските и международните иноватори могат да се възползват от инфраструктурата и експертизата на Институт GATE, за да подложат своите продукти на тестване, оценка, верифициране и валидиране. По този начин, компаниите могат да повишат технологичната зрялост на своите продукти, да привлекат повече финансиране и да пробият в нови пазари на продукти с двойно предназначение.