Радостин Митков, младши изследовател от GATE, има за задача да представи работата на Института в приложната област „Градове на бъдещето“ и по-конкретно постиженията по проекта „Цифров двойник на града“, както и да установи контакти с потенциални партньори.

Българското участие в най-голямото и най-влиятелно технологично изложение в Китай се дължи на Българо-китайската търговско-промишлена камара. Другите български представители на изложeнието са фирмите Амарант (Софтуер за автомобили), Български Винопроизводители АД и Юръп онлайн трейд АД (регистрирано на БФБ дружество в областта на елeктронната търговия, автономните системи за трактори и инвестициите). Има и  компании с онлайн участие.

China Hi-Tech Fair се провежда всяка година в Шенжен и се фокусира върху представянето на съвременни технологии в областта на енергоспестяването и опазването на околната среда, ново поколение информационни технологии, биология, иновативни превозни средства и материали и др. След години на развитие, Изложението за високи технологии се превърна във важен форум за отварянето на Китай към външния свят, играейки все по-важна роля в насърчаването на комерсиализацията, индустриализацията и интернационализацията на високотехнологичните постижения и насърчаване на икономическия и технологичен обмен и сътрудничество между страни и региони.