Специален гост на форума беше Орлин Кузов, ръководител на лабораторията за обучение в Институт GATE. Той изнесе презентация на тема „Пространствата от данни и тяхната роля в икономиката на знанието“. Презентацията беше изслушана от присъстващите с голям интерес и бяха зададени множество въпроси за ролята на пространствата от данни и ползите за администрацията от сътрудничеството с представители на академичните институции. Присъстващите се обединиха по темата, че ролята на данните в съвременната икономика е все по-важна и проекти като „Пространство от данни за градска среда“ и „Пространство от данни в областта на културното наследство“, инициирани от GATE, ще имат все по-ключова роля в процесите на управление. Представителите на публичните институции имат несъмнен интерес и полза от бъдещо включване в подобни проекти и биха се радвали да получат допълнителна информация и обучение по тези теми.