GATE беше представен от своя директор проф. Силвия Илиева и Ирена Павлова, мениджър програми на ЕС.

Събитието предостави благоприятна среда за споделяне на опит в справянето с предизвикателствата, както и за обсъждане на въздействието на ЦвП върху националните иновационни екосистеми и усилията за възстановяване и устойчивост.

Проф. Илиева взе участие в панел, фокусиран върху устойчивостта, където бяха споделени интересни виждания за управлението, развитието на бизнес модели и комуникацията като ключови елементи за осигуряване на стабилни перспективи за по-нататъшно развитие на ЦвП.