GATE беше представен със свой щанд, където изследователи от Института демонстрираха резултати от проекти в приложните области „Градове на бъдещето“ и „Дигитално здравеопазване“.   Разработваният от GATE 3D модел на град София в приложната област „Градове на бъдещето“ предизвика интереса на посетителите на щанда на Института. Любопитни да узнаят повече подробности, те заливаха с въпроси изследователите на GATE, които с удоволствие им разказаха за своята работа.

Доц. Милена Добрева и изследователят Руслана Маргова грабнаха вниманието на аудиторията с предизвикателна интерактивна игра, посветена на темата за дезинформацията.  Работилницата на GATE „Как да стана fact-checker? Ефективно откриване на дезинформация онлайн“ напълни залата на SkillsLab на Тук-Там Кошер 2022.

Събитието даде възможност на изследователите на GATE да се срещнат с потенциални партньори и да установят полезни контакти.