Директорът на института GATE, проф. Силвия Илиева, взе участие в дискусията по темата за умно и устойчиво бъдеще. Тя представи основните приложни области на GATE и посочи, че: „Градовете на бъдещето (или интелигентните градове) са един от тези домейни, където основният ни фокус е върху цифровия двойник на града и пространствата за данни като основни технологии и иновативни модели, които позволяват интелигентно споделяне на данни и базирани на данни и доказателства решения в много аспекти на градската среда, като качество на въздуха, градско планиране и строителство, потребление на енергия, инфраструктура, градски транспорт и логистика, мобилност и др. Тя подчерта, че основната цел на GATE в областта на Градовете на бъдещето през следващите няколко години е да изгради цифров модел на град София, Лаборатория в градска среда с реални IoT сензори и стрийминг на данни, както  и първото градско пространство за данни в България.

Попитана за подхода на GATE към създаването на партньорства, проф. Илиева обясни, че ролята на GATE като Център за върхови постижения е да бъде посредник между академичните среди и приложните изследвания в анализа на данни и изкуствения интелект. „Като част от Софийския университет, най-стария и най-престижния в България, GATE ще предоставя висококачествено образование и професионално обучение по фундаментални и съвременни теми, както и по бъдещи иновационни тенденции в науката за данните, големите данни и изкуствения интелект за обществените институции, индустрията и обществото”, каза проф. Илиева. „Авангардната инфраструктура на GATE ще позволи на иновативните стартиращи компании да разработват приложения за интелигентния град и интелигентното общество. Тя ще служи и като „пясъчник“ на Градовете на бъдещето за прототипиране от индустрията, за експериментиране преди инвестиране и демонстрация.“

Проф. Илиева представи примери за най-добри практики в приложенията за интелигентен град/общество от няколко страни по света и заключи, че GATE вижда пространствата за данни и цифровия двойник на града като акцелератори на  зелената и цифрова трансформация на града, която помага за по-чист въздух, по-безопасен транспорт и по-малко задръствания и шум за гражданите.

На уебинара присъстваха представители на стартиращи компании, банкови ръководители, изследователи и експерти от публичния и частния сектор.