Проф. Илиева представи институт GATE като ядро на иновационната екосистема в България. Акцент в нейното изказване бяха международните инициативи, чийто проводник в България е GATE, като създаването на пространства от данни и развитието на Института като тестов център на НАТО за нови технологии в областта на големите данни и изкуствения интелект. В този контекст тя подчерта и подкрепата, която GATE оказва на иновативните стартъпи в България.

Innovation Explorer е ежегоден форум, организиран от Innovation Starter, който цели да представи актуални тенденции и предизвикателства пред стартиращите предприемачи, както и ролята на иновациите.