Тя представи координирания от  GATE проект VELES за изграждане на хъб за върхови постижения с цел повишаване на иновационния потенциал за интелигентното здравеопазване в Югоизточна Европа. В изказването си проф. Илиева акцентира върху потенциала на споделянето на данни от здравния сектор.

Презентацията беше част от панела за показване на европейски опит в сектора на здравеопазването и цифровите технологии.

На събитието присъства премиерът акад. Николай Денков, който изтъкна подкрепата на правителството за науката с цел повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В своята презентация новият еврокомисар Илиана Иванова подчерта, че България има капацитет и потенциал да участва активно в европейските програми за иновации.

Spinoff България е водеща инициатива за технологичен трансфер, научно-базирани иновации и университетски спинофи в България. Целта й е да създаде и поддържа устойчива спиноф екосистема в България и Европа чрез свързване на национални заинтересовани страни с международни партньори. Като представя най-добри практики и възможности за сътрудничество, инициативата се стреми да стимулира интереса към създаването на спинофи, да насърчава културата на трансфер на технологии и да обеди европейски организации, компании, академични среди и инвеститори.