От 6 до 10 юни журналистите бяха запознати с редица инструменти и техники за откриване на фалшиви новини. Бяха разгледани принципите на факт-чекинга и бяха представени инструменти и техники като архивиране, разширено търсене на ключови думи, обратно търсене на изображения, метаданни. Лекторите показаха как се работи с изображения и видео (търсене на видеоклипове; средства за откриване на манипулация на изображения; експертен анализ на изображения), геолокация (Google maps, Google Earth; пътуване във времето и пространството) и с научни изследвания. Участниците в курса бяха запознати и с етичните аспекти и рискове в процеса на откриване на дезинформацията.

За лектори бяха привлечени и журналистите от Агенция Франс Прес (АФП) Росен Босев (Виена) и Роберт Барса (Прага). Те представиха опита на агенцията в проверката на факти и откриването на дезинформация.

Запознах се с нови инструменти и подходи в журналистическата работа, различни от обичайните, които използвам ежедневно. Лекторите поднесоха информацията по разбираем и атрактивен начин. Бих препоръчала курса и на други колеги.“, сподели участничка в обучението.

Изключително сме удовлетворени от обучението и ангажираността на участниците с темите, които бяха застъпени. Това обучение потвърждава сериозния ни принос в изграждането на капацитет в областта на проверката на факти сред различни целеви групи и тепърва предстоят нови интересни възможности, включително и зимна школа за журналисти и млади изследователи. Със следващото ни обучително събитие вече ще имаме и над 100 обучени журналисти, млади изследователи и обучители.“ , заяви проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.

От 2021 г. в института GATE се извършва изследователска и обучителна дейност в областта на откриването на дезинформация. Между юли 2021 г. и май 2022 г. бяха проведени три обучения, в които се включиха 85 млади изследователи, библиотечни и читалищни специалисти от Пловдивския и Пазарджишкия региони с участието и на специалисти от София, Благоевград и Русе. Натрупаният опит вече позиционира GATE като институция, която успешно разработва и предоставя специализирано професионално обучение за различни целеви групи.

Проф. Илиева се включи в сутрешния блок на БНТ на 6 юни 2022 г., а подготовката на специалисти на телевизията в областта на проверката на факти беше отразена и в централните новини на БНТ 1 на 10 юни 2022 г.