Деница беше модератор на дискусията  „България като хъб за здравни информационни технологии“. Заедно с Александър Милев, изпълнителен директор на Proxiad SEE, и Мартин Първанов, продуктов мениджър в HALO Diagnostics, те обсъдиха възможностите за това как България може да бъде водеща в областта на информационните технологии в здравеопазването.

GATE усърдно развива в тази посока своите приложни изследвания  в направление „Цифрово здравеопазване“.

Проектът VELES, чийто координатор е GATE, цели да стимулира иновациите в Югоизточна Европа чрез създаване на регионално пространство от данни за интелигентно здравеопазване и устойчива местна екосистема в България, Гърция, Кипър и Румъния. Екипите работят по развитието на авангардни технологии като големи данни, изкуствен интелект и интернет на нещата в полза на персонализираната медицина, информираното вземане на решения и подобряването на здравните услуги.