По-конкретно ExcellEnt ще изследва нови начини за откриване, куриране, организиране и комуникиране на набори от неструктуриран предприемачески опит; ще дефинира действащ модел за изграждане на умения за успешно предприемачество; ще подобри свързаността и  сътрудничеството с представители на екосистемите, за да подпомогнете предприемачите и да трансформира всичко това в споделен ресурс, който хората могат да увеличат.

Освен GATE, консорциумът по проекта включва гръцки, френски, ирландски, турски и украински партньори. Партньорите по проекта ще идентифицират актуалното състояние на предприемаческите екосистеми чрез провеждане на интервюта с предприемачи, инкубатори, университети и политици. Институтът GATE ще анализира съществуващите теоретични модели за успешно предприемачество и ще ги интегрира с практиката на място. Това ще позволи по-добро съгласуване на практиките на образователните институти с тези на експертите в иновациите, като по този начин ще подпомогне процеса на обучение. Обратната връзка, получена от практикуващите иновации, ще бъде използвана за включване в академичната учебна програма чрез идентифициране на подходящи курсове, предоставяни на студентите.

От страна на институт GATE на началната среща присъстваха Ирена Павлова, мениджър „Европейски програми“ и проекти и Деница Стоилова, експерт „Бизнес развитие“.