Стажантска програма за развитие на таланти

Да отворим най-вълнуващата страница от Вашата кариера!

С участието си в стажантската програма на GATE Институт, Вие ще станете част от
водещ екип в областта на големите данни и изкуствения интелект и ще работите по
интердисциплинарни изследователски проекти в сътрудничество с партньорите на GATE.

Краен срок за кандидатстване: 30.06.2022

Ще работите върху иновативни решения, които ще подпомагат постигането на високи научни резултати в следните технологични области: Управление на данни, Анализ на данни, Визуализация на данни и Софтуерно инженерство на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект. Ше работите и върху съвременни решения за анализ в четири приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство (вкл. проверка на факти и откриване на дезинформация), Умна индустрия и Дигитално здравеопазване, които днес имат водещо значение за създаване на стойност за обществото, като се фокусират върху отделния човек и допринасят за по-добро вземане на решения от заинтересованите страни.

Какво очакваме от Вас?
• Силна мотивация за научни изследвания и постигане на резултати под ръководството на водещи изследователи
• Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи
• Познаване на технологии, свързани с големите данни и изкуствения интелект, управлението, анализа и визуализацията на данни
• Опит в програмиране (Python, Java, C ++ и/или други)

Какво Ви предлагаме?
• Привлекателна стипендия
• Практически опит във водещи научни изследвания
• Работа в интелигентни, дружелюбни и енергични международни екипи
• Реални проекти, задълбочено наставничество и кариерно консултиране
• Развитие на умения и компетенции в областта на големите данни и изкуствения интелект
• Възможност да се присъедините към екипа на GATE като младши изследовател

Кандидатстване:

  • Краен срок: 30.06.2022
    • С избраните кандидати ще се проведе интервю

Кандидатурите си изпращайте на  като в съобщението посочите приложната област на GATE, в която искате да проведете стажа си.

Продължителност и място:

  • 3-6 месеца, от 04.07.2022
    • София, бул. “Цариградско шосе” 125, блок 2

За допълнителна информация:

и /по темата за дезинформацията/

Прочетете още

Няма свободни позиции за кандидатстване.