„За нас е чест да ръководим този консорциум, обединен от общата цел за ускоряване на иновациите в здравеопазването в страните, участващи в проекта. VELES е съществена поредна стъпка в стремежа на GATE, като хъб на Международната асоциация за пространства от данни, да стимулира базирана на данни национална и регионална икономика чрез инициирането на пространства от данни в стратегически сектори като здравеопазването“, каза проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE, координатор на проекта.

VELES включва 15 партньори от 7 страни, като фокусът му е върху България, Румъния, Гърция и Кипър. Партньори от Швеция, Испания и Германия ще участват в процеса на трансфер на опит и добри практики. Освен GATE, проектът включва още три български организации – Министерството на електронното управление, Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и Биотехнологичен и здравен клъстер – България.

Четиригодишният проект е финансиран от програма „Хоризонт Европа“. Стартът му бе даден на 28-29 юни 2023 г. в София. Домакин на първата среща на партньорите по проекта беше Министерството на електронното управление. В приветствието си към участниците г-н Бойчо Попов, директор на дирекция „Стратегически комуникации“ подчерта, че Министерството е естествен партньор в такъв вид проекти с оглед на политиката за отворени и пространствени данни и вижда в това възможност за натрупване на знания, опит и добри практики в областта на интелигентното здравеопазване. „Днес започваме едно трансформиращо пътуване, което може да спомогне за промяната на пейзажа на иновациите и прогреса в нашата индустрия“, заяви г-н Попов.

VELES разработва стратегическа рамка и нови методологии с цел създаване на възможности за сътрудничество и устойчиво развитие на базирани на данни иновации в здравеопазването. Те включват изследователска и инвестиционна стратегия, както и план за действие за разработване и въвеждане на сигурни и иновативни решения, подпомагащи предоставянето на устойчиви здравни услуги. VELES ще демонстрира възможностите на регионалното пространство от данни за интелигентно здравеопазване чрез реализирането на четири взаимосвързани пилотни проекта, фокусирани върху лечението на рак (Гърция), Алцхаймер (България), мозъчни тумори (Румъния) и деменция (Кипър).

Проектът VELES има амбицията да усъвършенства здравните практики, да стимулира навлизането на иновативни технологии и в крайна сметка да подобри благосъстоянието на населението в региона.