Организатори на второто издание на конференцията са представители на научния и технологичния сектор, в лицето на Институт GATE чрез проекта за Българо-румънска обсерватория за дигитални медии (БРОД)  и компаниите IdentricsOntotext и Sensika.

Събитието бе открито от Тодор Тагарев, Министър на отбраната на Република България и  Божидар Божанов, Председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание на Република България. Те подчертаха важността на темата за дезинформацията и дадоха примери с глобални дезинформационни кампании като тази за войната в Украйна. Според министър Тагарев, на държавно ниво няма разработен инструмент за противодействие на манипулативното съдържание и затова „основният начин за справяне с дезинформацията са стратегическите комуникации“. Министерството на отбраната не разполага със санкциониращ механизъм срещу дезинформацията. То обаче е разработило стратегия за противодействие на т.нар. хибридна война,  тъй като по думите на полковник Добрил Радославов дезинформацията е само един от методите за външна намеса и манипулация.

Един от акцентите на форума беше съществуващата и необходимата регулаторна рамка за противодействие на разпространяваното неистинно съдържание. В този контекст Васил Величков (Sensika) представи изискванията на Акта за цифрови услуги и как ще се приложи той в България.

Тодор Галев (Център за изследване на демокрацията) разгледа механизмите и технологичните средства, които превръщат фалшивите новини в печеливш бизнес. Той предложи и решения за  „демонетизация“ на дезинформацията – засилен финансов контрол върху уебсайтове и рекламни онлайн платформи за спазване на фискалното и данъчно законодателство, както и редовен мониторинг на съдържание, попадащо в ограничителните мерки на ЕС.

Особен интерес предизвикаха изследванията и анализа на техники за представяне на подвеждащо съдържание по време на  местните избори в България (Тодор Киряков, Девора Коцева, A Data Pro), както и изследването на настроенията в обществото към приемането на еврото и разпространението на пропаганда „за“ и „против“ европейската валута (Кийт Кайли, Институт GATE, СУ „Св. Климент Охридски“).

В сесията, посветена на технологиите, Identrics, Ontotext и Sensika представиха свои технологични решения и инструменти за откриване и борба с дезинформацията. Ирина Темникова, (Институт GATE, СУ „Св. Климент Охридски“) представи резултатите от проект на Института  за автоматичното откриване на следи от целенасочено разпространявана невярна информация в текстов формат на български език в социалните медии. Инструментариумът включва откриване на следи както на целенасочена дезинформация, написана от хора, така и на такава, генерирана с дийпфейк технологии.

Форумът завърши с оживена дискусия.

 

Проектът е финансиран от Европейския съюз по договор номер: 101083730 – BROD. Този документ отразява само възгледите на независимия Консорциум и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.