Фокусът ще е върху работата на три от нейните центрове: ADMO – хъбът за цифрови медии в Хърватия и Словения, BROD – българо-румънската обсерватория за дигитални медии, както и MEDMO – средиземноморският хъб, работещ в Гърция, Кипър и Малта. Семинарът ще е част от серия подобни събития и ще е от интерес за всички организации, които разработват и предлагат обучителни програми в областта на медийната и информационна грамотност.

Институтът GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ е координатор на българо-румънския хъб BROD. Сред лекторите на уебинара ще бъдат няколко представители от BROD – доц. Милена Добрева от Института GATE; проф. Николета Корбу, Национално висше училище за политически и административни науки (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, SNSPA), Румъния; както и лектори от други организации като Костас Константинидис от Кипърския университет.

Иглика Иванова от българската Коалиция за медийна грамотност подчерта, че при нарастващия брой обучителни събития в областта на медийната и информационна грамотност международното сътрудничество е особено полезно. Тя добави, че се очаква BROD да допринесе към предстоящите Дни на медийната грамотност у нас с обучения за медийни специалисти за използването на инструменти и среда за проверка на факти. Доц. Добрева от СУ „Св. Климент Охридски“ отбеляза, че амбицията на EDMO да разработи и множество от индикатори за измерване на качеството на обученията в областта на медийната и информационна грамотност е нужна стъпка за предлагане на все по-успешни обучения и кампании.

Мрежата от четиринадесетте хъба от EDMO вече е активна във всичките 27 държави членки на Европейския съюз. Организацията има за цел да противодейства на дезинформацията и да анализира нейното въздействие върху обществото и демокрацията както на национално, така и на европейско равнище. Всеки от тези хъбове участва активно в насърчаването на дигиталната и медийната грамотност като част от своята мисия и разполага със специални екипи, работещи по темата.

Работният език на уебинара ще бъде английски. Той се организира от Асоциацията за медии и обучение (MLA) в EDMO.