В съответствие с Европейската стратегия за данни и Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, deployEMDS ще подпомогне изготвянето на политики, като позволи споделяне и повторно използване на данни за ефективна мултимодална мобилност и управление на трафика, както и за измерване на напредъка на устойчивата градска мобилност в цяла Европа. „Общото европейско пространство от данни за мобилност (European Mobility Data Space – EMDS) има за цел да улесни достъпа, обединяването и споделянето на данни за по-ефективен, безопасен, устойчив и издръжлив транспорт. Той се основава на инициативи и приложения, свързани с транспортни данни, и ще бъде подкрепен от инициативи за повишаване на оперативната съвместимост, сигурността и наличността и предоставянето на данни и услуги.“

В подкрепа на инициативата за тази година е планирано съобщение от Европейската комисия: то ще обяви целите и предложения път напред за EMDS. По-конкретно, той ще опише основните характеристики, цели, управление, етапи и подкрепящи мерки за EMDS.

deployEMDS е проект, който има за цел да подкрепи цифровия суверенитет на Европейския съюз, по-специално чрез укрепване на критичния цифров капацитет на ЕС, включващ подготовката на инфраструктура, управление и обработка на данни. На базата на основата, поставена от подготвителното действие PrepDSpace4Mobility, главната цел на проекта deployEMDS е да разгърне оперативно пространство от данни и общи механизми за управление.

Това пространство от данни ще улесни децентрализираното, надеждно и сигурно споделяне на данни. Проектът активно ще подкрепя реални проекти за внедряване в девет града и региона, включително Барселона (ES), Ил дьо Франс (FR), Милано (IT), Лисабон (PT), Фландрия (VLO), София (BG) , Стокхолм (SE), Тампере (FI) и Хамбург (DE). Тези инициативи ще се съсредоточат върху разработването на иновативни услуги и приложения, като същевременно подпомагат изготвянето на политики чрез споделяне и повторно използване на данни.

Стартиращото събитие в Барселона официално ще даде началото на съвместната работа за консорциума по проекта и ще определи курса за първите месеци на проекта.

Lucie Kirstein, координатор на проекта в acatech, изрази ентусиазъм за началото на проекта. „Развълнувани сме, че сега ще можем да демонстрираме концепцията за пространство от данни на практика с толкова много важни градове и региони в цяла Европа. Това ще бъде важна основа за разбиране на ползите от една понастоящем много абстрактна концепция и ще подпомогне местните заинтересовани страни да направят крачка напред в тяхното мислене и практики за градски данни и управление“, казва г-жа Кирщайн.

 

deployEMDS ще допринесе за по-нататъшното развитие на общото европейско пространство от данни за мобилността, обявено в Стратегията за данни и Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, изградено и управлявано в пълно съответствие със съществуващото законодателство на ЕС в секторите на мобилността и транспорта.

Той допринася конкретно за дългосрочната политическа цел за изграждане на „истински единен пазар за данни“.

Консорциумът по проекта се състои от 38 членове и 7 асоциирани партньори от 11 държави от ЕС и се координира от acatech. Тригодишният проект ще продължи от 1 ноември 2023 г. до 31 октомври 2026 г.